Transportbeveiliging

1. Actieve en Passieve Monitoring


Ad hoc monitoring; alleen monitoren en betalen wanneer u of uw opdrachtgever dat wenst!

Dus geen onnodige alarmcentralekosten indien uw truck en/of trailer stilstaat of als u geen kostbare en/of diefstalgevoelige lading vervoerd. U stuurt eenvoudig een bericht naar uw alarmcentrale en geeft aan dat systeem weer actief wordt na aanmelding nieuwe rit(ten).

Passieve monitoring
Onder passieve monitoring wordt verstaan dat de GPS voertuigvolgsystemen permanent op de alarmcentrale worden aangesloten. De alarmcentrale doet hier in eerste instantie niets mee, dus geen positie opvragen, geen contact met de chauffeur, geen routebewaking etc. Wel wordt er dagelijks getest of de het desbetreffende GPS voertuigvolgsysteem nog “meeloopt” op de alarmcentrale, zodat we snel kunnen schakelen wanneer dit nodig is.

In geval van een incident of verzoek van onze opdrachtgever kunnen we dit voertuig desgewenst actief monitoren, contact opnemen met hetzij de chauffeur/planning/beveiligingsverantwoordelijke van de opdrachtgever en indien nodig zorgen voor alarmopvolging (nationaal + internationaal). Onze Alliance (ETSA24) van PAC’s beschikt binnen Europa over een uitgebreid netwerk aan autonome erkende particuliere alarmcentrales en particuliere beveiligingsorganisaties, die lokaal of nationaal voor de alarmopvolging kunnen zorgen.

Een passieve aansluiting is eigenlijk een soort van “afwachtende aansluiting” waar we pas iets mee doen zodra dit gewenst of noodzakelijk is. Afhankelijk van de wensen van de klant worden hier marktconforme tarieven voor gerekend. In geval van dienstverlening en/of alarmopvolging wordt een vooraf overeengekomen bedrag per uur berekend voor de tijd dat onze medewerkers met deze melding en de daarbij behorende opvolging bezig zijn.

Actieve monitoring
Onder actieve monitoring I wordt verstaan, dat we de aangesloten GPS systemen van de opdrachtgever 1x per uur controleren op status, positie en mogelijkerwijs de gereden route. Er is dus geen telefonisch contact met de chauffeur!

In geval van een afwijking, dus een andere route, een afwijkende, niet vooraf vastgelegde parkeerplaats, onvoorziene stop enz. nemen we direct contact op met de desbetreffende chauffeur/planning, of de chauffeur/planning neemt vanwege de afwijking direct contact op met ons (telefonisch, paniekknop enz.).

Het is dus belangrijk dat we als alarmcentrale vooraf over de juiste informatie over route, truck, chauffeurs enz. beschikken (zie hiervoor: TAPA TSR-richtlijnen).

Onder actieve monitoring wordt verstaan dat transporten die bij ons zijn aangemeld actief 1x per uur of half uur worden gecontroleerd. De chauffeur wordt 1x per uur gebeld en de positie/status van de het GPS voertuigvolgsysteem wordt gecontroleerd en geverifieerd aan de hand van de procedures en de informatie die de chauffeur ons verstrekt. Wij bellen dus met de chauffeur en informeren naar de status, positie en eventuele bijzonderheden (waar gaat hij stoppen, binnen welk tijdsbestek, hoe laat verwacht hij bij het losadres aan te komen enz.), om zodoende een goed beeld te krijgen van verloop van het transport en zorg te dragen voor een optimale veiligheid/beveiliging!

In geval van een afwijking of incident zullen wij zorgen voor (internationale) alarmopvolging.

Vanuit onze door het Ministerie van Justitie verstrekte PAC-vergunning EN-50518 / BORG PAC 2.0.) is het een eis dat we alle gesprekken digitaal opnemen en opslaan. Voor eventuele evaluaties van ritten of calamiteiten kunnen wij rapporten genereren die we voor deze doeleinden kunnen inzetten.

Voor een volledige rapportage van actieve monitoring ontvangt te opdrachtgever dagelijks een specifiek rapport waarin alle bijzonderheden van de betreffende ritten zijn opgenomen.

Ingeval van een calamiteit is deze informatie van essentieel belang voor de afwerking van de calamiteit zodat zowel de politie als de verzekeringsmaatschappijen volledig geïnformeerd zijn voordat zij aan een onderzoek beginnen.

Daarnaast kan onze telefooncentrale en rapportagesoftware een diversiteit aan rapporten genereren

Wanneer een opdrachtgever het wenst is het ook mogelijk om chauffeurs te verwijzen naar zogenaamde beveiligde parkeerlocaties binnen Europa zodat een chauffeur ongedwongen van zijn nachtrust kan genieten. De locaties van deze parkeerplaatsen zijn bij onze alarmcentrales bekend.


2. Transportbegeleiding of beveiliging


Wanneer een klant een verzoek tot transportbegeleiding heeft, kan EuroPAC daarin een rol spelen door de begeleiding te laten uitvoeren. Afhankelijk van de wensen van de klanten kan een keuze maken uit verschillende vormen van begeleiding, bestaande uit een enkel voertuig met één beambte of een bezetting door twee beambten of zelfs begeleiding door meerdere voertuigen. Alle beambten die voor deze werkzaamheden worden ingezet zijn van onbesproken gedrag, hebben een vanuit overheidswege geldig legitimatiebewijs en zijn getraind voor de werkzaamheden.

Wanneer transporten worden begeleid door beambten conform gemaakte afspraken zal de kans op incidenten aanzienlijk afnemen echter tegen georganiseerde aanvallen kan ook een begeleider niet op maar die kan in dergelijke gevallen wel direct de juiste acties ondernemen.


3. Alarm interventies Europa


Wanneer er vanuit een voertuig of wanneer een persoon alarm genereerd, wordt dit alarm direct naar de particuliere alarmcentrale gezonden en gepresenteerd in het scherm van de centralist. Afhankelijk van de met de klant afgesproken procedures zal het alarm opgevolgd worden door de centralist. In eerste instantie zal de juiste positie bepaald worden, gevolgd door een eerste contact met de contactpersoon die door de klant is opgegeven (kan ook de chauffeur zijn). Afhankelijk van de alarmsituatie en de locatie van de alarmgever, wordt de vervolgactie opgestart. Deze vervolgactie kan zijn dat de plaatselijke politie in kennis gesteld moet worden voor interventie of dat het gewenst is dat een particuliere beveiliger ter plaatse komt.

Omdat het voor particuliere alarmcentrales niet is toegestaan in contact te treden met politiekorpsen buiten de landsgrenzen, wordt deze taak door de partner binnen onze eigen Alliance (ETSA24) opgepakt, die wel over de betreffende bevoegdheid beschikken. Alles bij vervolgacties buiten de landsgrenzen wordt door centralisten mondeling uitgevoerd zodat er ten alle tijden contact tussen de verschillende partners blijft bestaan met als doel de opvolging zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.