alarm

Uw veiligheid, dat staat bij EuroPAC Alarmcentrale voorop.

Uw veiligheid, die staat bij EuroPAC Alarmcentrale voorop. U kunt ons voor zowel de beveiliging van uw particuliere eigendommen inschakelen, als voor zakelijke alarmverwerking. Omdat wij werken met een scheiding tussen particulier en zakelijk, kunnen we voorkomen dat bepaalde alarmen vertraging veroorzaken. Zo kunnen we in geval van nood altijd direct actie ondernemen!

Particuliere alarmverwerking
Eenvoudige en heldere dienstverlening, dat werkt het voor u als voor ons het beste. Daarom verwerken wij voor u als particulier alle voorkomende alarmen op basis van een totaalconcept. Hierin zijn onder andere de volgende alarmmeldingen opgenomen:  

  • Overval/paniekalarm; 
  • Brandalarm; 
  • Inbraakalarm;
  • Sabotage-alarm;
  • Stroomuitval;
  • Lage batterijspanning van uw systeem;
  • 24 uur testmelding (wettelijk verplicht);
  • Medisch alarm.

Daarnaast vinden wij het erg belangrijk, dat wij na ontvangst van enig alarmsignaal vanuit uw beveiligde woning, direct in contact kunnen treden met u, uw buren of één van uw sleutelhouders. 
Door deze werkwijze worden er niet meer personen gewaarschuwd dan noodzakelijk is. 
Wettelijk is het een vereiste dat u tenminste twee sleutelhouders opgeeft aan EuroPAC Alarmcentrale omdat wij in geval van alarm altijd eerst een beroep op uzelf of de sleutelhouders moeten doen. Daarna kunnen wij schakelen met overheidsinstanties zoals de politie en brandweer. 
Goede en duidelijke afspraken komen de verwerkingssnelheid ten goede en kunnen in de meeste gevallen de schade terugdringen. Indien u aangesloten wordt bij EuroPAC Alarmcentrale krijgt u voor uzelf en uw sleutelhouders een alarmcentralepas en een gebruikershandleiding met alle relevante informatie voor het contact met onze centralisten.  
Onze centralisten waken gedurende 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week op afstand over uw eigendommen. Op elke melding reageren zij direct met de actie, die vooraf met u is besproken, om eventuele schade, vervolgschade of emotionele schade te voorkomen of te minimaliseren. Door onze persoonlijke werkwijze en het invullen van uw wensen, kunt u met een gerust hart uw beveiligde woning verlaten. Wij blijven waken over uw eigendommen.


Zakelijke alarmverwerking
Bij EuroPAC Alarmcentrale kunt u ook terecht voor de beveiliging van uw bedrijf. Natuurlijk hopen wij dat er nooit iets gebeurt, maar mocht dit toch gebeuren dan zien onze centralisten dit direct op hun beeldscherm. Ze ondernemen dan direct de acties die wij vooraf met u hebben besproken en vastgelegd. Onze werkwijze is dat u aangeeft wat wij moeten doen. Voorwaarde is dat uw wensen voldoen aan de strenge wettelijke normen. 

Ook bij onze zakelijke aansluitingen vinden wij eenvoudige en heldere dienstverlening belangrijk. Daarom overleggen wij vooraf altijd met u over de door ons te nemen acties, die wij moeten nemen in geval van een alarm of een andere melding. 

Buiten de normale doormeldingen zoals inbraak, sabotage, brand en dergelijke kunt u als zakelijke relatie extra diensten afnemen zoals spertijdbewaking (bloktijdbewaking), inschakelcontrole en rapportages maar ook video oplossingen zoals verificatie en observatie. Vanzelfsprekend krijgt u na de aanmelding op onze alarmcentrale de benodigde alarmcentralepasjes met gebruikershandleiding waarin de werkwijze van onze alarmcentrale uiteen wordt gezet.
Onze centralisten waken gedurende 24 uur per dag gedurende 7 dagen per week op afstand over uw eigendommen. Op elke melding reageren zij direct met een actie om eventuele schade, vervolgschade of emotionele schade te voorkomen of te minimaliseren. Door onze persoonlijke werkwijze en het invullen van uw wensen, kunt u met een gerust hart uw beveiligde pand verlaten. Wij blijven waken over uw eigendommen.

Alarm video